Гойжевський Василь Олександрович

Гойжевський Василь Олександрович Гойжевський Василь Олександрович народився 20 жовтня 1921 року у м. Києві.

Учасник Великої Вітчизняної війни, нагороджений трьома орденами і шістнадцятьма медалями.

Гойжевський В.О. закінчив Київський політехнічний інститут у 1948 р. і після закінчення аспірантури (у 1951 році) працює на кафедрі теоретичних основ радіотехніки. Заслужений викладач КПІ. Один з засновників базових для радіотехнічних спеціальностей курсів – „Теорія електромагнітного поля”, „Поширення радіохвиль”, „Конструювання НВЧ пристроїв”. Хороша методична підготовка цих курсів і нетрадиційна манера викладання дисциплін з демонстрацією змінюваності у часі і просторі векторів електромагнітного поля у хвилеводах забезпечили високий рівень розуміння процесів поширення радіохвиль і знань студентів не лише під час навчання, а й протягом усієї інженерної діяльності.

Гойжевський В.О. засновник і науковий керівник лабораторії фазових радіовимірювальних пристроїв і систем (1959–1983 рр.). Основні напрямки його наукових досліджень – методи і засоби НВЧ-фазометрії, фазові радіовимірювальні системи і комплекси Під його науковим керівництвом виконано 15 науково-дослідних робіт, що були спрямовані на створення радіовимірювальних засобів, які за своїми технічними характеристиками не мають аналогів. Автор більше 50 наукових праць, співавтор 1 монографії. Підготував 17 кандидатів наук. Один із фундаторів нової спеціальності – „Конструювання і виробництво радіоапаратури” (нині напрямок „Електронні апарати”) і кафедри радіоконструювання і виробництва радіоапаратури. Гойжевський В. О. активний учасник громадського життя. У 1961–1962 рр. – заступник голови, а у 1962-1964 рр. – голова місцевкому КПІ. З його ініціативи і під його керівництвом здійснювалось будівництво пансіонату «Сосновий» на березі Дніпра біля Трипілля.

З 1970 по 1973 рр. Гойжевський В.О. – декан радіотехнічного факультету, який вдало поєднує вимогливість і демократичність, проводить велику роботу щодо подвоєння чисельності студентів, докладає чималих зусиль для своєчасного введення в експлуатацію нового корпусу факультету, освоєнню нових приміщень без перерви чи зривів навчального процесу та плану науково-дослідних робіт. Сучасний стан і структура РТФ – результат таланту та наполегливої праці Василя Олександровича Гойжевського.

  • Українська
  • English