Михацький Юрій Вікторович

Михацький Юрій ВікторовичЗаслужений викладач НТУУ “КПІ”, відмінник освіти України Михацький Юрій Вікторович народився в 1929 році. В 1947 році став студентом радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ”, з яким зв’язав все своє життя. Закінчивши РТФ у 1952 році, вже через 4 роки успішно захистив кандидатську дисертацію і був призначений на посаду заступника декана РТФ. Це був період, коли РТФ ствердився, як один з авторитетних і популярних підрозділів КПІ, що забезпечував високий рівень теоретичної і практичної підготовки фахівців. На всіх кафедрах (в цей період їх було три) провадились науко-во-дослідні роботи державного значення, в яких активну участь приймали і студенти. Вважаючи, що практична діяльність фахівця повинна починатися в період отримання вищої освіти доцент Михацький Ю.В. стає організатором і науковим керівником першого в КПІ студентського конструкторського бюро, в якому отримали перший досвід професійної діяльності в подальшому відомі науковці, фахівці, викладачі, керівники наукових установ та промислових підприємств.

Ускладнення радіоапаратури та розвиток радіотехнічної промисловості в країні в 1950-1960 роках призводить до потреби в спеціалістах з конструювання та виробництва радіоапаратури. Доцент Михацький Ю.В. стає засновником і першим завідувачем кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури (КіВРА). Життя показало правильність такого рішення. Якщо в 1968 році (рік заснування кафедри) на кафедрі КіВРА працювало 5 викладачів, то в 1978 вже 18 викладачів та більше 70 науково-технічних працівників. За короткий період створено 8 навчальних лабораторій, подвоїлась кількість студентів, обсяг науково-дослідних робіт перевищив 500 тис. крб. Юрій Вікторович активно працює у складі Науково-методичної комісії Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР над удосконаленням навчально-методичної основи нової спеціальності.

З 1964 по 1970 р. Михацький Ю. В. очолює РТФ. В цей період здійснюється і заснування кафедри КіВРА, і подвоєння кількості студентів денної форми навчання, і суттєве зростання обсягу науково-дослідних робіт, і освоєння факультетом нового корпусу.

Саме в цей період, завдяки творчому потенціалу, працездатності та наполегливості доцента Михацького Ю.В. радіотехнічний факультет сформувався у вигляді, який йому притаманний на сьогодні.

  • Українська
  • English