Нелін Євгеній Андрійович

Нелін Євгеній АндрійовичНелін Євгеній Андрійович, 1954 р. народження. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Конструювання та виробництво радіоапаратури” у 1977 році. Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 «Радіотехнічні пристрої та системи» у 1982 році та докторську дисертацію за спеціальністю 05.12.17 «Радіотехнічні та телевізійні системи» у 2002 році. Вчене звання доцента присвоєно в 1990 році, професора в 2005 р.
З 2002 року працює на посаді професора кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, заст. декана радіотехнічного факультету (2003), в. о. декана радіотехнічного факультету (2003-2004).

Член двох спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора технічних наук. Член редколегії збірника наукових праць «Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”».

Наукова робота в галузі акустоелектронних та наноелектронних кристалоподібних пристроїв обробки сигналів. Виконані розробки впроваджено у дослідне та серійне виробництво. Розроблено нові методи моделювання кристалоподібних структур та пристроїв на їх основі. Запропоновано принципово нові конструктивні рішення кристалоподібних структур, що відрізняються суттєво більш високою ефективністю та помітним зменшенням габаритів.

Автор 127 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 24 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Статті 2004?2011 років надруковані в журналах «Журнал технической физики», «Письма в Журнал технической физики» та «Успехи физических наук».

  • Українська
  • English