Правда Володимир Іванович

Правда Володимир Іванович Правда Володимир Іванович народився на Черкащині в м. Канів.

З 1959 року після закінчення радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту працює на кафедрі радіотехнічних пристроїв та систем на посадах асистента, доцента, професора. В 1968 році захистив кандидатську дисертацію. Звання професора отримав в 1990 році. З 1973 р. по 1989 р. заступник декана, з 1989 р. по 2003 р. декан радіотехнічного факультету, з 1998 року – завідувач кафедри радіотехнічних пристроїв та систем.

У непростий період кардинальних змін у вищій технічній освіті і суспільстві в цілому, завдяки зусиллям Правди В.І. радіотехнічний факультет зберіг спрямування своєї діяльності і в галузі освіти, і в галузі наукових досліджень. Не припиняються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, видається збірник наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія Радіотехніка” та науково-технічний журнал міжнародного рівня “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”, ведеться навчально-методична робота, спрямована на перехід до ступеневої підготовки фахівців в умовах радіотехнічного факультету НТУУ “КПІ”, на розроблення нових методик та технологій навчання у вищій технічній освіті, значна увага приділяється збереженню та укріпленню кадрового складу факультету.

Область наукових інтересів проф. Правди В.І. становлять мікрохвильові пристрої та системи. За наукові досягнення в 1975 році він одержав Державну премію України, а в 1990 році – премію Ради Міністрів СРСР. Правда В.І. заступник головного редактора журналу “Известия вузов. Радиоэлектроника”, член редакційної колегії збірника “Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка. Радіоапаратобудування”; з 1992 року очолює науково-методичну комісію Міносвіти України з напрямку “Радіотехніка”.

Професор Правда В.І. автор понад 100 наукових і методичних праць. Співавтор і редактор підручника “Системи телекомунікацій” та енциклопедичного довідника “Радіотехніка”, де закладені термінологічні основи з радіоелектроніки українською мовою. Довідник “Радіотехніка” не має аналогів і являє собою учбовий посібник з 33 дисциплін навчального плану радіоелектронного напрямку.

За багаторічну плідну діяльність Правда В.І. нагороджений грамотою Мінвузу України (1977 рік), нагрудним знаком “За відмінні успіхи в робо-ті” (1983 рік), почесними грамотами Мінвузу СРСР та Мінвузу України (1985 рік).
В 1998 році професору Правді В.І. присвоєне почесне звання “Заслужений працівник освіти України”.

  • Українська
  • English