Рибін Олександр Іванович

Рибін Олександр Іванович Професор Рибін Олександр Іванович народився 12 квітня 1948 р. в м. Києві. В 1972 р. закінчив з відзнакою електроакустичний факультет Київського політехнічного інституту і з 1972 р. працював на викладацьких посадах на радіотехнічному факультеті.

Захистив кандидатську дисертацію в 1982 р. на тему «Анализ слабосигнальных электронных цепей с учетом разброса и изменения параметров методом взаимных производных». В 2002 р. захистив докторську дисертацію наук (тема дисертації —  «Підвищення точності аналізу електричних кіл узагальненим методом модифікацій»), професор по кафедрі теоретичних основ радіотехніки з 2005 р. З 2004 р. декан радіотехнічного факультету, а з 2005 р. – завідувач кафедри радіоприймання та оброблення сигналів.

Проф. Рибін О.І. – спеціаліст в області теорії кіл, оброблення сигналів, медичної електроніки. Автор понад 300 наукових публікацій, серед яких 15 монографій та підручників. Один з засновників спеціальності (тепер спеціалізації на РТФ) «Медичні радіоелектронні пристрої». Лауреат Державної премії України в області науки і техніки (2012р.). Лауреат премії НТУУ «КПІ» за кращий навчальний посібник (2000р.). Приймав участь в створенні Енциклопедичного навчального довідника «Радіотехніка». Викладач самого широкого профілю, глибоких теоретичних знань, з органічним почуттям нового. Людина високої інтелігентності, широкого кругу інтересів, любитель історії, літератури. лінгвістики. Володів англійською, польською, чеською мовами. Мав широке коло учнів. Підготував 7 кандидатів технічних наук.

Проф. Рибін О.І. був ініціатором та безпосереднім виконавцем підготовки відповідно до сучасних вимог навчальні циклів з дисциплін ”Основи теорії кіл”, ”Сигнали та процеси в радіотехніці”, ”Системи відображення в медицині”, ”Інтроскопія біооб’єктів”, ”Методи комп’ютерної томографії”, ”Методи цифрового оброблення зображень”. Дисципліни спрямовані на широке застосування сучасної обчислювальної математики та використання ЕОМ; заступником головного редактора фахового журналу ”Известия ВУЗов. Радиоэлектроника”, який видається в Україні (НТУУ ”КПІ”) та розповсюджується в країнах СНД, також видається в США під назвою ”Raidoelectronics and Communication Systems”; членом редколегії фахового журналу ”Вісник НТУУ ”КПІ”. Радіоелектроніка. Радіоапаратобудування ”; членом спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

Як спеціаліст в області теорії кіл, оброблення сигналів, медичної електроніки, Олександр Іванович вів науково-дослідну роботу, керував роботою аспірантів, докторантів, пошукачів. Мав сталі наукові зв’язки з науковцями Чехії (Технічний університет м. Брна, Чеський технічний університет м. Праги), співпрацювавши в області теорії аналізу та синтезу електронних кіл.

Як декан РТФ керував факультетом у складі чотирьох кафедр: теоретичних основ радіотехніки (ТОР), конструювання та виробництва радіоелектронної апаратури (КіВРА), радіотехнічних пристроїв та систем (РТПС), радіоприймання та оброблення сигналів (РОС), які проводили навчання бакалаврів за двома бакалавратами та спеціалістів і магістрів (за шістьма спеціальностями) очної та заочної форм навчання. За сприянням та при безпосередній участі проф. Рибіна О.І. на факультеті проведена широка комп’ютеризація усіх навчальних фахових курсів. Відновлено видання фахового журналу ”Вісник НТУУ ”КПІ”. Радіотехніка. Радіоапаратуробудування”, що дозволило активізувати наукову роботу викладачів, студентів, аспірантів, молодих спеціалістів. Також сприяв організації щорічних науково-технічних конференцій для молодих спеціалістів, аспірантів, студентів ”Радіоелектроніка у ХХІ столітті”. На факультеті створено спеціалізовану вчену раду Д 26.002.26 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за спеціальністю 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки. На факультеті підтримується студентське самоврядування. Студенти РТФ приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з фаху, де постійно займають 1–3 командні та особисті місця. Проводиться омолодження кадрів факультету за рахунок залучення до викладацької роботи найталановитіших молодих науковців, що мають хист до навчальної роботи. На факультеті проводиться велика наукова робота. Результати робіт впроваджуються як в економіку України (та інших країн світу), так і в навчальний процес факультету.

Як завідувач кафедри радіоприймання та оброблення сигналів проф. Рибін О.І. відіграв значну роль у формуванні сучасного наукового та педагогічного потенціалу кафедри, як за рахунок модернізації базових дисциплін, так і за рахунок введення нових. Впроваджує науково-дослідні роботи на кафедрі, в тому числі  за державною цільовою програмою «Новітні біотехнології, діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань».

Основні праці: «Решение задач моделирования обращением матриц методом взаимных производных» (1978р.), «Решение задач теории цепей на ЭВМ» (1990р.),  «Analyza slozitych obvodu diakoptickymi metodami» (Брно, Чехія, 1991р.), «Проектування фільтрів на ємностях, що перемикаються» (1993р.), «Енергозабезпечення електронної апаратури» (1994р.), «Біомедичні сигнали та їх обробка» (1997р.), «Системи відображення інформації в медицині» (1999р.), «Мікроскопічні і флуоресцентні методи в медицині» (2000р.), «. Біомедичні сигнали (генезис, обробка, моніторинг» (2001р.), «Основи теорії кіл» (ч.І — 2004р., ч.ІІ — 2006р.), «Реєстрація, обробка та контроль біомедичних сигналів» (2011р.).

Проф. Рибін О.І. був визнаним лідером колективу як у науково-технічній, так і у навчально-організаційній роботі факультету, відомим в Україні та за її межами фахівцем в області теоретичної та прикладної радіотехніки.

  • Українська
  • English