Тараненко Вадим Павлович

Тараненко Вадим ПавловичТараненко Вадим Павлович народився 16 березня 1924 року в с. Верещаги Лисянського району Черкаської області. В 1949 році закінчив радіотехнічний факультет Київського політехнічного інституту. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації (1952 рік) працює на посадах асистента (1952—1954 рр.), доцента (1954—1959 рр.), завідувача кафедри (1959—1998 рр.), декана радіотехнічного факультету (1974—1988 рр.).

Під керівництвом та при активній участі доктора технічних наук, професора Тараненка В.П. суттєвого розвитку на радіотехнічному факультеті набула наукова діяльність: виконані оригінальні роботи по підвищенню коефіцієнта корисної дії ламп біжучої хвилі, по створенню потужних електронних пучків, розроблені і створені (вперше в СРСР) потужні лампи біжучої хвилі, розроблена методика комп’ютерних розрахунків твердотільних генераторів та підсилювачів міліметрового діапазону хвиль, сформована наукова школа з електроніки надвисоких частот. В цей період на факультеті проводиться значна робота по створенню сприятливих умов для підготовки і зростання наукових та викладацьких кадрів. Під головуванням професора Тараненка В.П. працюють спеціалізовані Вчені ради за найбільш перспективними радіотехнічними спеціальностями. Підготовлена та успішно захищена значна кількість дисертаційних робіт, серед яких безпосередньо під керівництвом Вадима Павловича 4 докторські та більше 30 кандидатські дисертацій. Постійно вдосконалюється матеріально-технічна базу та лабораторії факультету. Регулярно проводяться науково-методичні конференції, семінари, наради, видається наукова та навчально-методична література.

Професор Тараненко В.П. є відомим вченим в галузі електроніки над-високих частот, автор 140 наукових праць, серед яких дві монографії, навчальний посібник, 16 авторських свідоцтв. Його плідна наукова та організаторська робота як талановитого вченого та педагога відмічена орденами Леніна та “Знак пошани”, кількома медалями, Державною премією України в галузі науки і техніки (1975 рік) та премією Ради міністрів СРСР (1990 рік). Вадим Павлович заслужений діяч науки і техніки України (1980 рік) та член міжнародного Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (1992 рік). Багато років Тараненко В.П. активно та плідно працював членом редколегії журналу “Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника”, головою експертної комісії з радіотехніки та електроніки Мінвузу України, членом науково-методичної комісії з радіотехніки при Державному комі-теті СРСР по освіті, членом наукових рад АН СРСР по проблемі “Твердо-тільна електроніка” та АН України по проблемі “Фізика та техніка міліметрових хвиль”. Велика наукова, навчально-методична та організаторська робота Тараненка В.П. відзначена почесною грамотою Президії Верховної Ради України та Державною стипендією України видатним діячам науки і освіти (1998 р., 2000 р.).

  • Українська
  • English