Вступ до магістратури

Радіотехнічний факультет приймає на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістр за наступними освітніми програмами:

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Рівень магістра можна отримати за двома програмами підготовки:

  • освітньо-професійна (1 рік і 4 місяці)
  • освітньо-наукова (1 рік і 9 місяців).

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2021 році.

Увага! Для вступу до магістратури необхідно здійснити електронну реєстрацію та здати іноземну мову в форматі ЄВІ. Дійсними для вступу є сертифікати 2020 та 2021 року.

Реєстрація на ЄВІ з іноземної мови (англійська, німецька, іспанська або французька) відбуватиметься з 11 травня 2021 року до 3 червня (до 18 години) 2021.

30 червня 2021 року відбудеться ЄВІ з іноземної мови для вступників до магістратури.

З програмою вступного випробування (ЄВІ) з іноземної мови Ви можете ознайомитись тут.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежена.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 1 липня зареєструвати електронний кабінет.

Подати заяви можна буде з 15 липня до 23 липня 18.00.

Вступні випробування будуть проведені 24-30  липня.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 02 серпня.

Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення не пізніше 18 години 07 серпня.

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 13 години 14 серпня.

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням – 12 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 19 серпня.

Конкурсний бал (далі КБ) при вступі для здобуття ступеня магістра розраховується за формулою:
КБ = 0,25×П1 + 0,75×П2 +RA,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови, П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів), RA
чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника.

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих
досягнень вступника за формулою:
RA = 2RA + 2RT ,
де: RA – академічний складник, RT – складник творчих досягнень (детальніше про розрахунок RT тут).

Деталі на сайті приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» pk.kpi.ua

Програми вступних випробувань

Програма вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня  магістра 

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка знаходиться за посиланнями:

Увага! Додаткове вступне випробування для вступу до магістратури скасовано! 

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про вищу освіту» від 18 грудня 2019 року та взявши до уваги епідеміологічну ситуацію, викликану пандемією COVID-19 додаткове вступне випробування при вступі до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 та 2021 роках скасовано.

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »