Вступ на 5 курс (магістратура)

Радіотехнічний факультет приймає на навчання на 5 курс для здобуття рівня вищої освіти магістр за наступними спеціалізаціями:

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2018 році.

Деталі на сайті приймальної комісії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» pk.kpi.ua

Строки вступної кампанії:

  • Прийом заяв для вступників, які вступають на основі вступних випробувань: 02 липня 2018 – 03 серпня 2018 року.
  • Вступні випробування: 07 – 14 липня 2018 та 04 – 10 серпня 2018.
  • Оприлюднення рейтингового списку з рекомендаціями: не пізніше 13 серпня 2018 року.
  • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця державного замовлення: до 18 години 18 серпня 2018 року.
  • Закінчення строку виконання вступником вимог до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб:  до 13 години 21 серпня 2018 року.
  • Терміни зарахування: до 12 години 20 серпня 2018 року на місця державного замовлення; не пізніше 22 серпня на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Програми вступних випробувань

Програма комплексного фахового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка знаходиться за посиланням!

Програма додаткового випробування для вступу на програму підготовки магістра за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка знаходиться за посиланням!

Додаткове випробування складається вступниками, які здобули ступінь бакалавра за іншою спеціальністю.