Категорія: Конференції

Конференція РТПСАС

Конференції

rtpsas

Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (РТФ НТУУ “КПІ”) є засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи” .

Мета конференції:

  • презентація та обговорення науково-технічних досягнень,
  • сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем,
  • обмін науково-практичним досвідом.

Конференцією вирішуються задачі:

  • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів в радіотехнічній та суміжних галузях;
  • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства;
  • інформація наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань.

Конференція проводиться один раз на рік.

Мови конференції – українська, англійська, російська.

За рекомендацією програмного комітету конференції та бажанням авторів представлені результати наукових досліджень можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування” – фахове видання у галузі технічних наук.

Сайт: conf.rtf.kpi.ua

  • 1
  • 3
  • 4
7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »