ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів

КонференціїНовини та події

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ»

14-16 травня 2019 року

Матеріали конференції приймаються до 30 квітня 2019 року, на електронну адресу r.electronik@kpi.ua

  1. В темі листа вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, «Крутивус_секція_1»)) надіслати, оформлені відповідним чином тези доповіді (загальний обсяг 2 повні сторінки) та заявку щодо участі у конференції (обов’язково).
  2. Вимоги до оформлення тез, приклад оформлення бібліографії та приклад заявки можна знайти на сайті факультету за посиланням: вимоги, приклад, заявка.
  3. Тези, оформленні з порушенням визначених вимог та правил, до опублікування не приймаються.
  4. До 30 квітня подати електронний варіант тез до розгляду, а після прийняття тез, до 13 травня – паперовий варіант з підписом наукового керівника (для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського).
  5. Аудиторія в навчальному корпусі №17 та час проведення засідань конференції буде повідомлено окремим оголошенням перед датою початку роботи конференції.
  6.  Для виступу підготовити презентацію максимум на 12 слайдів на 5 хвилин доповіді.
  7. Організаційний внесок за участь у конференції:
   • для студентів та співробітників радіотехнічного факультету – 80 грн. (готівкою);
   • для сторонніх осіб – 150 грн. (реквізити буде надано після затвердження тез) за одні тези.
  8. Для іногородніх планується поселення.

  Читати далі

І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Конференції

З 15 по 17 травня на нашому факультеті відбулась Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Радіоелектроніка в ХХІ столітті”.

Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві доповіді! Бажаємо нових творчих успіхів та чекаємо на нашій конференції у наступному році. Також, Ви можете завантажити збірник нашої конференції та ознайомитись з її матеріалами – завантажити.

З повагою керівники від оргкомітету – Головня В. М., Реутська Ю. Ю.

Захист дисертації Цвелиха Івана Сергійовича

Захист дисертаціїНовини та події

18557498_1536920622995830_8359096620589490563_nВІТАЄМО випускника кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури і колишнього співробітника кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Радіотехнічного факультету Цвелиха Івана Сергійовича з успішним захистом дисертації!

22 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Цвелиха Івана Сергійовича на тему “Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль” за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Известия ВУЗов. Радиоэлектроника

Наукові журнали

Міжнародний науково-технічний журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали.

Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, ВІНІТІ, РИНЦ.

Журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” містить наступні напрямки:

 • Антенно-фідерні пристрої та техніка СВЧ
 • Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка
 • Оптичні системи локації, зв’язку та обробки інформації
 • Конструювання радіоелектронної апаратури
 • Радіолокація і радіонавігація
 • Медична радіоелектроніка

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості та електрозв’язку.

Публікація статей в журналі безкоштовна.

Сайт: radio.kpi.ua