І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Конференції

З 15 по 17 травня на нашому факультеті відбулась Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Радіоелектроніка в ХХІ столітті”.

Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві доповіді! Бажаємо нових творчих успіхів та чекаємо на нашій конференції у наступному році. Також, Ви можете завантажити збірник нашої конференції та ознайомитись з її матеріалами – завантажити.

З повагою керівники від оргкомітету – Головня В. М., Реутська Ю. Ю.

Захист дисертації Цвелиха Івана Сергійовича

Захист дисертаціїНовини та події

18557498_1536920622995830_8359096620589490563_nВІТАЄМО випускника кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури і колишнього співробітника кафедри радіотехнічних пристроїв та систем Радіотехнічного факультету Цвелиха Івана Сергійовича з успішним захистом дисертації!

22 травня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся захист дисертації Цвелиха Івана Сергійовича на тему “Методи побудови малошумлячих транзисторних генераторів сантиметрового та міліметрового діапазонів довжин хвиль” за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Известия ВУЗов. Радиоэлектроника

Наукові журнали

Міжнародний науково-технічний журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали.

Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, ВІНІТІ, РИНЦ.

Журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” містить наступні напрямки:

  • Антенно-фідерні пристрої та техніка СВЧ
  • Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка
  • Оптичні системи локації, зв’язку та обробки інформації
  • Конструювання радіоелектронної апаратури
  • Радіолокація і радіонавігація
  • Медична радіоелектроніка

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості та електрозв’язку.

Публікація статей в журналі безкоштовна.

Сайт: radio.kpi.ua

Вісник КПІ. Серія Радіотехніка…

Наукові журнали

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник – Національний технічний Університет України “Київський політехнічний інститут”. Рік заснування – 1956.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (техн. науки).

Наш журнал дотримується концепції “Free for readers – Free for authors“, що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей.

Сайт: radap.kpi.ua