І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Конференції

З 15 по 17 травня на нашому факультеті відбулась Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Радіоелектроніка в ХХІ столітті”.

Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві доповіді! Бажаємо нових творчих успіхів та чекаємо на нашій конференції у наступному році. Також, Ви можете завантажити збірник нашої конференції та ознайомитись з її матеріалами – завантажити.

З повагою керівники від оргкомітету – Головня В. М., Реутська Ю. Ю.

Радіоелектроніка у ХХІ ст.

Конференції

Науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “РАДІОЕЛЕКТРОНІКА У ХХІ СТОЛІТТІ”.

радіолектроніка в ХХІ ст
Мета конференції:
– ознайомлення фахівців з напрямками та результатами досліджень в галузі радіотехніки, електроніки, телекомунікацій, технологій виробництва радіоелектронної апаратури, які розвиваються в НТУУ “КПІ” та на радіотехнічному факультеті;
– створення площадки для обговорення наукових робіт та пошуку партнерів для проведення досліджень;
– надання можливості молодим вченим-початківцям та студентам набути досвіду написання наукових робіт, представлення результатів досліджень.

Організатори конференції:
– Радіотехнічний факультет НТУУ”КПІ”,
– Рада молодих вчених РТФ НТУ”КПІ”.

Група в соцмережі: vk.com/radionicsxxi

Конференція РТПСАС

Конференції

rtpsas

Радіотехнічний факультет Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (РТФ НТУУ “КПІ”) є засновником та організатором Міжнародної науково-технічної конференції “Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи” .

Мета конференції:

  • презентація та обговорення науково-технічних досягнень,
  • сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем,
  • обмін науково-практичним досвідом.

Конференцією вирішуються задачі:

  • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів в радіотехнічній та суміжних галузях;
  • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства;
  • інформація наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань.

Конференція проводиться один раз на рік.

Мови конференції – українська, англійська, російська.

За рекомендацією програмного комітету конференції та бажанням авторів представлені результати наукових досліджень можуть бути опубліковані у збірнику наукових праць “Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування” – фахове видання у галузі технічних наук.

Сайт: conf.rtf.kpi.ua