Категорія: Проекти

Розробка вчених Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукова роботаНауково-дослідні роботиПроекти

Антенна решітка навігаційного комплексу GPS/GLONASS із можливістю адаптивного придушення активних завад

🔹Призначення та сфера застосування
Розроблена нова мікросмужкова адаптивна антенна решітка може використовуватись у системах завадозахищеної супутникової навігації для спеціального та військового застосувань, системах радіоелектронної боротьби тощо.
🔸Новизна розробки
Новизна запропонованої антенної решітки полягає у використанні ефективних компактних мікросмужкових резонансних випромінювачів у вигляді кільця із розміщеними під кутом 45° відносно осі точки живлення вирізами. Така конфігурація забезпечує роботу антени на правій коловій поляризації.
В антенній решітці реалізована нова оптимізована конструкція центрального дводіапазонного випромінювача у вигляді дворівневого мікросмужкового резонатора, який працює на правій коловій поляризації одночасно у двох діапазонах частот.
🔹Основні переваги розробки
Перевагами мікросмужкової антенної решітки є компактність та простота конструкції, можливість одночасного приймання сигналів із правою коловою поляризацією в обох робочих діапазонах L1 і L2 супутникових навігаційних систем GPS і GLONASS.
Розроблена адаптивна антенна решітка забезпечує можливість придушення активних завад.
Застосовані в антені мікросмужкові резонансні випромінювачі у вигляді кільця з вирізами мають ряд переваг над класичними круглими та квадратними резонаторами. Вони мають менші поперечні розміри, ширшу робочу смугу частот при тому ж коефіцієнті еліптичності, менший рівень взаємного впливу елементів решітки.
🔸Технічні характеристики розробки
Для зменшення взаємного впливу периферійних випромінювачів виконано їх поворот на кути 90°, 180° чи 270° та проведено оптимізацію їх розмірів.
Розроблена антенна решітка забезпечує необхідні робочі характеристики в діапазонах частот супутникових навігаційних систем GPS і GLONASS: GPS L1 — 1570–1585 МГц; GPS L2 — 1226–1237 МГц;
GLONASS L1: 1593–1608 МГц; GLONASS L2: 1237–1254 МГц.
Коефіцієнт відбиття випромінювачів менший −13 дБ. Коефіцієнт еліптичності в напрямку зеніту для всіх випромінювачів менший 3 дБ. Нерівномірність діаграми спрямованості в діапазонах L1 і L2 менша ±3 дБ для кутів місця 15–50° і ±1 дБ для кутів місця 50–90°. Середнє значення коефіцієнта підсилення випромінювачів становить 5 дБ.

Високоточна квазімоноімпульсна система автоматичного слідкування

Наукова роботаПроекти

Розробка вчених кафедри теоретичних основ радіотехніки радіотехнічного факультету

🔹Призначення та сфера застосування
Розроблена новітня високоточна квазімоноімпульсна система автоматичного слідкування входить до складу земних станцій добування інформації із низькоорбітальних супутників дистанційного зондування Землі, яка використовується в галузях розвідки, оборони та безпеки, картографії, моніторингу надзвичайних станів, сільському господарстві, екології, судноплавстві, лісовому господарстві тощо.
🔸Новизна розробки
Наукова новизна запропонованої квазімоноімпульсної системи полягає у використанні двох ортогональних вищих типів хвиль H21 у круглому хвилеводі для формування трекінгових сигналів (за азимутом і кутом місця) та хвиль Н11 з ортогональними коловими поляризаціями для передачі інформаційних сигналів. За рахунок одночасного використання вказаних ортогональних хвиль отримано нову двоканальну систему високоточного автоматичного супроводу низькоорбітальних супутників, яка значно перевершує наявні триканальні моноімпульсні системи супроводу за функціональними можливостями та простотою конструкції.
🔹Основні переваги розробки
✔️Двоканальна система з багатомодовим вісесиметричним гофрованим рупором із гібридною хвилею HE11 та ортогональними вищими типами хвиль HE21 забезпечує можливість відмінної роботи на будь-якій поляризації (на відміну від класичної триканальної моноімпульсної системи, де здійснюється сумарнорізницева обробка сигналів чотирьох або більше близько розташованих випромінювачів).
✔️Розроблена система має високу розв’язку (до 40 дБ) між інформаційним та трекінговим каналами за рахунок використання різних типів хвиль (H11 для інформаційного каналу та двох ортогональних типів хвиль H21 для трекінгового каналу).
✔️Досягнуто широку робочу смугу частот трекінгового каналу за рахунок використання двох ортогональних типів хвиль H21 з однаковими дисперсійними характеристиками.
✔️Двоканальна система забезпечує можливість одночасної роботи на ортогональних колових (правій і лівій) поляризаціях із широкосмуговими інформаційними сигналами (100-500 МГц), а не лише із вузькосмуговими сигналами маяків.
✔️Розроблена система має високу точність супроводу за азимутом і кутом місця (краще 0.02° при використанні у великих антенах земних станцій).
Розробка виконується за Розпорядженням Кабінету Міністрів України🇺🇦

ДОСВІД РОБОТИ ТА ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ КОЛЕКТИВУ РАДІОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Проекти

1 ТРОПОСФЕРНА СТАНЦІЯ

mcp_zip

Колектив брав участь у розробці та серійному виробництві мультиплексора доступу (транзитний, кінцевий та транзитно/кінцевий режим роботи для потоків Е1 з вводом/виводом від 0 до 30 КТЧ),  мультиплексора станційного (асинхронно/синхронний режим для потоку Е1/4, Е1/2, Е1 з вводом до 3 службових каналів), радіомодемів, приймально-передавальних пристроїв, SHDSL-модемів, кінцевого обладнання кабельних цифрових систем передавання для роботи у складі тропосферних станцій Р-417-МУ, Р-423-1МУ.

2 НАНОСУПУТНИКИ

Це напрямок, що на сьогодні дуже динамічно розвивається. Наносупутники мають широке коло використання. Вони є вузькоспеціалізованими та можуть використовуватися для дистанційного зондування землі, екологічного моніторингу, зв’язку, наукових дослідження верхніх шарів атмосфери і т.д.

nanosputnikОфіційне передпускове фото наносупутника

Колектив має досвід розрахунків радіоліній «земля-борт» та «борт-земля» наносупутника НТУУ «КПІ» «PolyITAN-1». Розроблено та виготовлено бортову систему зв’язку наносупутника та наземну станцію керування (НСК).

antena_systems-nskАнтенні системи НСК

Бортовий приймально-передавальний пристрій протягом 2,5 років бездоганно забезпечує передавання телеметричної та наукової інформації з борта супутника, її приймання та оброблення НСК,  передачу команд керування з НСК та приймання бортовими системами.

information_polyitanТелеметрична інформація з борту наносупутника «PolyITAN-1»

Маємо досвід роботи в цьому напрямку з міжнародними організаціями – IARU, ITU.

На даний час проводяться роботи по створенню бортових високошвидкісних мікрохвильових ліній передачі інформації.

3 ПОРТАТИВНА РАДІОЛІНІЯ ДЛЯ КОНФІДЕНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Радіолінія забезпечує передавання аналогових сигналів з шириною спектра до 7 МГц або цифрових сигналів зі швидкістю до 8 Мбіт/с методом прямої ЧМ. Конфіденційність радіозв’язку забезпечується вузьконаправленим характером випромінювання в 8-мм діапазоні довжин хвиль (діапазон частот: 32-36 ГГц). Віддаль дії – до 5 км в межах прямої радіовидимості. Для підвищення прихованості радіопередавання в системі можуть бути використані шумоподібні сигнали.

communication

Можливе застосування: конфіденційний радіотелефонний зв’язок між окремими пунктами, передача сигналів приладів нічного бачення або телекамер з спостережних постів систем телеспостереження за віддаленими об’єктами та відображення інформації на екрані монітора. Склад системи визначається в кожному конкретному випадку.

4 БЕЗДРОТОВА СИСТЕМА ТЕЛЕСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Бездротова система телеспостереження призначена для передавання по радіоканалам телевізійних сигналів від виносних телекамер або приладів нічного бачення (ПНБ) на диспетчерський пункт (ДП), відображення передаваємої інформації на екрані монітора, а також для передавання по УКХ радіолінії з диспетчерського пункту сигналів керування телекамерами.

Система телеспостереження може бути використана для візуального спостереження за віддаленими від ДП об’єктами в охоронних системах, системах управління, нагляду та ін.

У склад системи входять одна або декілька СВЧ радіоліній для передачі сигналів, УКХ радіолінія керування телекамерами або ПНБ, пульт управління, один або декілька моніторів для відображення інформації. Склад системи визначається у кожному конкретному випадку та залежить від кількості телекамер, від вимог одночасного та послідовного спостереження за об’єктами у часі та ін.

teleobserve

Максимальна відстань між ДП та виносним модулем 0,3; 1; 5 або 10 км визначається потужність передавача, типом та габаритами антени.

5 МІКРОХВИЛЬОВІ КОНВЕРТЕРИ

Мікрохвильовий конвертер призначений для використання в системах інформаційної безпеки (радіорозвідка, радіомоніторинг, радіоконтроль, пошук несанкціонованих джерел випромінювань, радіозакладок т.і.) для розширення частотного діапазону (до 10-15 ГГц (18-24 ГГц)) сканувальних радіоприймачів і аналізаторів спектра. Протягом декількох років в різних модифікаціях випускався в дрібносерійному виробництві (до 100 шт.) для експлуатації в СБУ, ЗСУ, МВС та ін. структурах.

microwave_convertersНВЧ конвертер МВК-942

6 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

         Колектив приймав участь в розробці (модернізації) систем П-332, П-18, П-19, Р-417МУ, Р-423МУ, станції «Кольчуга», систем зв’язку сантиметрованого та міліметрового діапазонів, підсистеми радіозв’язку наносупутника PolyITAN-1.

         Досвід модернізації, розробки, впровадження в серійне виробництво бортових радіостанцій Р-862, Р-863, Баклан, радіовисотомірів РВ-5, бортового радіовисотоміра для сучасних літаків.

      Досвід розробки твердотільних підсилювачів, генераторів та синтезаторів з ФАПЧ для заміни електронних НВЧ пристроїв в існуючих системах.

          Досвід розробки широкодіапазонних перестоюваних синтезаторів та генераторів ВЧ та НВЧ, а також потужних твердотільних підсилювачів високої частоти.

          Досвід розробки антенних систем дециметрового, сантиметрового та міліметрового діапазонів, в тому числі антенних систем для БпАК.

          Наявні лабораторні приміщення та основне обладнання для вимірювань та налагодження дослідних зразків, наявні виробничі можливості для виготовлення дослідних зразків.

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »