Категорія: Наукові журнали

Известия ВУЗов. Радиоэлектроника

Наукові журнали

Міжнародний науково-технічний журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” висвітлює актуальні теоретичні проблеми радіоелектроніки; результати науково-дослідних робіт, передовий досвід, що визначає напрямок і розвиток наукових досліджень в області радіотехніки і радіоелектроніки; публікує матеріали наукових конференцій і нарад; інформацію про наукову роботу вузів; хронікальні та бібліографічні матеріали.

Видається НТУУ КПІ з 1958 року. Індексується в SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, ВІНІТІ, РИНЦ.

Журнал “Известия ВУЗов. Радиоэлектроника” містить наступні напрямки:

  • Антенно-фідерні пристрої та техніка СВЧ
  • Твердотільна електроніка і інтегральна схемотехніка
  • Оптичні системи локації, зв’язку та обробки інформації
  • Конструювання радіоелектронної апаратури
  • Радіолокація і радіонавігація
  • Медична радіоелектроніка

Журнал видається для професорсько-викладацького складу, аспірантів, наукових і інженерно-технічних працівників НДІ, вузів, промислових підприємств, організацій електронної промисловості та електрозв’язку.

Публікація статей в журналі безкоштовна.

Сайт: radio.kpi.ua

Вісник КПІ. Серія Радіотехніка…

Наукові журнали

Вісник НТУУ “КПІ”. Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування

Журнал публікує результати наукових досліджень з проблем створення теоретичних засад сучасної радіотехніки та радіоапаратобудування; практичної реалізації досягнень науки та технології; інтелектуалізації процесів проектування та виробництва.

Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, підприємців радіопромисловості, викладачів, аспірантів, студентів спеціальностей радіоелектронного профілю.

Засновник – Національний технічний Університет України “Київський політехнічний інститут”. Рік заснування – 1956.

Журнал внесено до категорії А переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук та PhD з технічних наук, за спеціальностями 171172173. Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020.

Наш журнал дотримується концепції “Free for readers – Free for authors“, що означає можливість безкоштовної публікації статей в журналі для авторів та надання безкоштовного відкритого доступу до всіх опублікованих статей.

Сайт: radap.kpi.ua

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »