Структура факультету

Декан радіотехнічного факультету 

Антипенко Руслан Володимирович (к.423 – 17)

044-204-92-93 r.antypenko@kpi.ua

Заступник декана з навчально-виховної роботи

Адаменко Володимир Олексійович (к. 402, 421 – 17)

097-911-73-05 v.adamenko@kpi.ua

Заступник декана з профорієнтаційної роботи

Захарченко Оксана Степанівна (к. 319 – 17)

097-429-24-22 o.zakharchenko@kpi.ua

Заступник декана з наукової роботи

Мартинюк Сергій Євстафійович (к.514 – 17)

science@rtf.kpi.ua

Заступник декана з міжнародної роботи 

Сушко Ірина Олександрівна (к.502 – 17)

097-165-98-56 sushko@ros.kpi.ua

Заступник декана з навчально-методичної роботи

Мосійчук Віталій Сергійович (к.518 – 17)

044-204-93-29 mosiychuk@ros.kpi.ua

Деканат радіотехнічного факультету

044-204-92-93

099-237-44-82

  1. Катеринич Тетяна Миколаївна (к. 421)

Відповідальна за розклад занять на факультеті.

2. Коваль Ірина Олександрівна (к.421)

Відповідальна за видачу студентських квитків, дипломів та академічних довідок.

3. Поранько Наталія Іванівна (к. 421)

Відповідальна за оформлення наказів на поновлення, переведення, відрахування студентів.

4. Поранько Євгенія Євгенівна (к.423)

Відповідальна за стипендіальне забезпечення та видачу довідок про навчання.

Сьогодні до складу радіотехнічного факультету входять 4 кафедри:

Тут працює близько 100 висококваліфікованих викладачів та наукових співробітників, серед яких 16 лауреатів державних премій, заслужені діячі науки і техніки України, заслужені працівники вищої освіти.

Кафедра радіоконструювання і виробництва радіоапаратури заснована в 1968 році. Колектив кафедри складається з 4 докторів та 13 кандидатів технічних наук, 10 старших викладачів та асистентів.
Кафедра готує бакалаврів, магістрів та докторів філософії за освітньою програмою «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки» та є провідною у підготовці радіоінженерів-конструкторів-технологів з виробництва радіоелектронної техніки. Навчальний план підготовки відповідає освітній програмі «Electronics Engineering Technology» університетів Європи та США.
Науково-дослідна діяльність кафедри пов’язана з розробкою методології конструювання радіоелектронної техніки, системами ближньої радіолокації, технічним захистом інформації, методами та засобами функціональної та наноелектроніки, електромагнітною та ультразвуковою обробкою речовин, надчутливими системами радіовимірювань.
За останні 5 років на кафедрі захищено 5 кандидатських та 1 докторську дисертацію, видано 13 підручників та навчальних посібників, більше 100 наукових статей, отримано 21 патент.

Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем є провідною в нашій країні в області мiкрохвильової техніки, систем оптоелектронної обробки iнформацiї та хвильової оптики. Вона заснована в 1945 році. Кафедрою підготовлено 4 доктори та більше 60 кандидатів технiчних наук. На кафедрi заснована наукова школа по потужній та твердотiльнiй електронiцi НВЧ. До участі в науково-дослiднiй роботi широко залучаються студенти факультету, що значно підвищує рівень їхньої підготовки. Добре зарекомендували себе в університетах та на підприємствах Великобританiї, Німеччини наші студенти, що навчаються та працюють там по обміну. Кафедра підтримує тiснi наукові зв’язки з вузами України, країн СНД, університетами Великобританії, Німеччини, Чехії, Словакiї, Мексики та іншими. Викладачі кафедри читали та читають лекції в університетах Великобританії, Мексики, КНР, Куби, Гвінеї, Алжира та інших. Кафедра є провідною по пiдготовцi бакалаврів за напрямом «Радiотехнiка», а також магiстрiв по спеціальності «Радiотехнiка».

Кафедру радіоприймання та оброблення сигналів створено в 1945 р. Тут виконуються наукові дослідження в галузі підвищення ефективностi радiоприймальних пристроїв, цифрового та аналогового оброблення iнформацiї, проектування пристроїв напiвпровiдникової електроніки надвисоких частот, спеціальних телевiзiйних пристроїв, оброблення зображень. За роки існування кафедри її спiвробiтниками написано більше 30 книг та пiдручникiв для вищих учбових закладів, опублiковано більше 1000 наукових та методичних праць, одержано близько 100 авторських свідоцтв на винаходи. На кафедрі підготовлено 4 доктори та більше 70 кандидатiв технічних наук. Науковi працi студентiв, виконані під керівництвом викладачів кафедри, неодноразово виборювали почесні місця на інститутських та загальнодержавних конкурсах.

Кафедру теоретичних основ радіотехніки засновано в 1930 р. На її базі було створено радіотехнічний факультет. Вона веде значну науково-дослідну роботу у багатьох сферах радіотехніки, зокрема в антенній техніці, пристроях надвисоких частот, сучасних супутникових інформаційних систем. До наукової роботи широко залучені студенти факультету. Багато з них є авторами та співавторами наукових статей та винаходів. Після закінчення факультету кращі випускники вступають до аспірантури.

Спільна розробка кафедри з КБ “Промінь” (м. Тернопіль) ефективних антен світового рівня в 1995 році відзначена призом: Європейською аркою “Золота Зірка Першості” (Іспанія). На кафедрі працюють автори патенту № 1 України (1994 р.) на конструкцію серійної телевізійної антени. Протягом останніх 5 років виконані наукові роботи в галузі медичної радіоелектроніки, розроблено ряд ефективних приладів, які вже знайшли використання в практичній медицині, в наукових дослідженнях в біології. Завершено розробку і передано на впровадження нова антенна система комплексу «Кольчуга». Кафедрою підготовлено 3 доктори та більше 80 кандидатів технічних наук.

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »