Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Освітня програма: «Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»

Сайт: kivra.kpi.ua

Навчальний план освітньої програми для бакалаврів та магістрів передбачає базову підготовку в галузі проектування і технології радіоелектронної техніки та поглиблене вивчення фізико-технічних основ мікросистемної техніки, наноелектроніки та нанотехнологій, математичних методів та програмних засобів технічних та технологічних систем вищого (інтелектуального) рівня;

Бакалаври та магістри підготовлені до розробки та впровадження мікропроцесорних інтелектуальних систем та мереж, інтелектуальних технологічних систем виробництва на основі мікросистемної радіоелектронної техніки, розробки та дослідження новітніх наноелектронних пристроїв обробки сигналів.

Доктори філософії підготовлені для самостійного виконання науково-дослідних робіт зі створення математичних та фізико-технічних засад інтелектуальних технологій мікросистемної радіоелектронної техніки.