Михайло Юхимович Ільченко

Випускники

Михайло Юхимович Ільченко закінчив Радіотехнічний факультет у 1960 році. Ільченко Михайло Юхимович

У період 1964-1982 провів цикл фундаментальних фізико-технічних наукових досліджень, які зумовили створення нового класу твердотільних коливальних систем на основі діелектриків та феритів.

Захистив докторську дисертацію у 1980 р. в Інституті кібернетики НАН України.

У 1983—1990 рр. займався створенням нового класу мініатюрних твердотільних пристроїв, до складу яких поряд з діелектричними резонаторами входили активні напівпровідникові прилади. За їх розробку та впровадження в космічну апаратуру супутникових телекомунікацій спеціального призначення М. Ю. Ільченко разом з іншими творцями стає лауреатом Державної премії СРСР.

У 2004 році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за виконання комплексної роботи щодо створення інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням мікрохвильових технологій і спеціалізованих обчислювальних засобів.

У 1990 р. Михайло Юхимович організував і очолив Науково-дослідний інститут радіоелектронної техніки (з 2000 р. — НДІ телекомунікацій при НТУУ «КПІ»), який розробляє сучасні телекомунікаційні системи і технології, пов’язані, зокрема, з вирішенням проблем широкосмугового безпроводового доступу, цифрового телебачення тощо.

Серед учнів Михайла Юхимовича — 6 докторів та 14 кандидатів наук.

З 1988 р. М. Ю. Ільченко є проректором з наукової роботи Національного технічного університету України «КПІ».

Попередня
Олександр Ченакін
Наступна
Владислав Юрійович Троїцький