Аспірантура (PhD)

Радіотехнічний факультет проводить підготовку студентів для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії