Аспірантура (PhD)

Радіотехнічний факультет проводить підготовку студентів для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) проводиться в такі строки*:

Початок прийому заяв та документів 17 травня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 25 червня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань 26 серпня 2021 року – 07 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення 09 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення 14 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця державного замовлення не пізніше 15 вересня 2021 року
Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб 15 вересня 2021 року
Оприлюднення наказу про зарахування вступників на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб не пізніше 22 вересня 2021 року

* в разі наявності вакантних місць, за рішенням Приймальної комісії, терміни можуть бути подовжені.

Більш детальну інформацію наведено в Додатку до правил прийому до аспірантури 2021.

Освітньо-наукова програма третього рівня вищої освіти за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка.

Навчальний план PhD за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка.

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись на сайті Відділу аспірантури та докторантури КПІ імені Ігоря Сікорського .

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »