Радіозв’язок і оброблення сигналів

Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів

Освітня програма: «Радіозв’язок і оброблення сигналів»

Сайт: ros.kpi.ua

  • кафедра створена в 1945 році
  • науково-технічна робота в галузі:

– підвищення завадостійкості та ефективності аналогового та цифрового оброблення сигналів
– оптимального проектування схем і конструкцій радіоприймальних та підсилювальних пристроїв
– виявлення порогових сигналів на фоні завад в умовах істотної апріорної невизначеності тощо.

Студенти набувають знань в галузі завадостійкості та ефективності аналогового і цифрового оброблення сигналів, тонкого спектрального аналізу випадкових процесів, оптимального проектування схем і конструкцій підсилювальних та приймально-передавальних пристроїв радіозв’язку, виявлення сигналів на фоні завад, радіорозвідки та моніторингу. Значна увага приділяється програмуванню мікроконтролерів і мікрокомп’ютерів, програмно-конфігурованим системам зв’язку, методам та алгоритмам цифрового оброблення сигналів, алгоритмам цифрової фільтрації, сучасним інформаційним та інтернет-технологіям. Якісна підготовка випускників забезпечує високий попит від провідних підприємств, зокрема і оборонних. Випускники працюють як в українських, так і в міжнародних компаніях за кордоном в галузях не тільки радіоелектроніки та телекомунікації, а і в суміжних з ними.

Якісна, всебічна та ґрунтовна підготовка забезпечує успішне працевлаштування та швидку адаптацію до нових умов роботи, здатність до постійного підвищення кваліфікації.