Спеціальність

172 Телекомунікації та радіотехніка

Телекомунікації та радіотехніка

Фахівець в даній галузі після завершення навчання володіє знаннями, що дозволяють йому на базовому рівні розробляти та експлуатувати радіоелектронну апаратуру та системи, в т.ч. телекомунікаційне та радіоелектронне обладнання як загальногосподарського так і оборонного призначення. Під розробкою мається на увазі схемотехнічне, конструкторсько-технологічне проектування та створення програмного забезпечення різного рівня, починаючи з електрорадіоелементів, мікросхем та мікропроцесорів і,  закінчуючи системами комп’ютерного керування. Фахівець є універсально підготовленим інженером в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій, що дає йому змогу швидко адаптуватися на ринку праці.

Основними напрямами діяльності інженера за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» є: системотехнічне та схемотехнічне проектування систем та радіоелектронних пристроїв, розроблення алгоритмів їх функціонування, застосування різноманітних методів оброблення інформації, розроблення програмного забезпечення для мікроконтролерів, сигнальних процесорів та комп’ютерів, розроблення 3D конструкцій пристроїв та їх складових частин з врахуванням технології виготовлення.

  • Українська
  • English