ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів

КонференціїНовини та події

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ»

14-16 травня 2019 року

Матеріали конференції приймаються до 30 квітня 2019 року, на електронну адресу r.electronik@kpi.ua

  1. В темі листа вказати прізвище автора та номер секції (наприклад, «Крутивус_секція_1»)) надіслати, оформлені відповідним чином тези доповіді (загальний обсяг 2 повні сторінки) та заявку щодо участі у конференції (обов’язково).
  2. Вимоги до оформлення тез, приклад оформлення бібліографії та приклад заявки можна знайти на сайті факультету за посиланням: вимоги, приклад, заявка.
  3. Тези, оформленні з порушенням визначених вимог та правил, до опублікування не приймаються.
  4. До 30 квітня подати електронний варіант тез до розгляду, а після прийняття тез, до 13 травня – паперовий варіант з підписом наукового керівника (для студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського).
  5. Аудиторія в навчальному корпусі №17 та час проведення засідань конференції буде повідомлено окремим оголошенням перед датою початку роботи конференції.
  6.  Для виступу підготовити презентацію максимум на 12 слайдів на 5 хвилин доповіді.
  7. Організаційний внесок за участь у конференції:
   • для студентів та співробітників радіотехнічного факультету – 80 грн. (готівкою);
   • для сторонніх осіб – 150 грн. (реквізити буде надано після затвердження тез) за одні тези.
  8. Для іногородніх планується поселення.

  Секції ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «РАДІОЕЛЕКТРОНІКА В ХХІ СТОЛІТТІ»

  Секція 1. Телекомунікація, радіолокація, навігація. Інформаційні технології.

 1. Принципи побудови, аналіз та синтез радіотехнічних пристроїв, систем, програмно-апаратних комплексів. Використання радіотехнічних пристроїв та систем для задач зв’язку, управління, виявлення та ідентифікації об’єктів, захист інформації. Інформаційне та програмне забезпечення радіотехнічних пристроїв та систем.
 2. Секція 2. Обчислювальні методи в радіоелектроніці. Радіоелектроніка біомедичних технологій. Ультразвукова техніка.
 3. Синтез та аналіз алгоритмів обробки сигналів в радіотехнічних системах різноманітного призначення. Технічні рішення щодо методів та засобів медико-біологічної діагностики та лікування. Проектування та застосування технологічної ультразвукової апаратури.Секція 3. Проектування, технологія та експлуатація радіоелектронної техніки. Радіовимірювання. Мікро- та наноелектронна техніка.

  Методи та засоби проектування радіоелектронної апаратури. Методи та засоби, технічні рішення вимірювання фізичних величин. Особливості побудови радіовимірювальних засобів різного призначення. Фізико-технічні та конструктивно-технологічні засади та рішення мікро-, функціональної та наноелектроніки.

  Секція 4. Радіотехнічні кола та сигнали. Електродинаміка. Пристрої НВЧ діапазону та антенна техніка

  Методи та алгоритми аналізу та синтезу кіл. Розрахункові методи та алгоритми оброки сигналів. Електродинаміка середовищ. Спрямовуючі структури та резонатори. Чисельні методи в електродинаміці. Проектування антен та мікрохвильових пристроїв.

  Контактні особи: Головня Вікторія Мілентіївна, 097-291-26-15, 095-704-55-23.

Попередня
Наступна
ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті»