Матеріальна та технічна база

Для забезпечення підготовки фахівців та надання студентам практичних навичок на Радіотехнічному факультеті функціоноють науково-дослідні центри та лабораторії на базі кожної з кафедр.

Кафедра РОС має в своєму активі чотири спеціалізованих науково-навчальних лабораторії: лабораторія цифрових пристроїв, лабораторія аналогових пристроїв, лабораторія конструювання та спеціалізований комп’ютерний клас. В них студенти ведуть роботи із цифрової та аналогової обробки сигналів, WEB-дизайну, програмування мікропроцесорних систем на ПЛІС, вивчають роботи аналогових пристроїв, пристроїв приймання сигналів, радіоавтоматики та багато інших. Дослідження проводяться як на лабораторних так і віртуальних макетах в комп’ютерному класі.

На кафедрі ТОР ведеться значна науково-дослідна робота у багатьох сферах радіотехніки, зокрема в антенній техніці, пристроях надвисоких частот, сучасних супутникових інформаційних систем. До наукової роботи широко залучені студенти факультету. Багато з них є авторами та співавторами наукових статей та винаходів. Після закінчення факультету кращі випускники вступають до аспірантури.

При кафедрі КіВРА функціонує науковий центр із технічного захисту інформаційних систем, який розробляє та впроваджує методи і засоби захисту, нормативну документацію та сертифікацію захисних систем. Для забезпечення підготовки спеціалістів на кафедрі функціонують учбові лабораторії: медичного електронного апаратобудування, конструювання РЕЗ, методичний кабінет курсового та дипломного проектування, дисплейні класи на базі сучасних персональних комп’ютерів, об’єднаних локальною мережею, що має вихід на Інтернет.

Підготовка бакалаврів радіотехніки кафедрою РТПС передбачає вивчення алгоритмів і методів формування і оброблення цифрових сигналів, вивчення програмно-апаратних засобів: програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС), цифрових сигнальних процесорів (ЦСП), універсальних процесорів та мікроконтролерів, їх вбудови в системи і комплекси, а також середовищ для створення та відладки програмного забезпечення.

Практична спрямованість підготовки фахівців реалізується відповідною тематикою практичних та лабораторних занять, технічною практикою на виробництвах, переддипломною виробничою практикою за тематикою курсового і дипломного проектування.

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »