Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія

Кафедра радіоінженерії

Освітня програма: «Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія»

Сайт: tor.kpi.ua

Мета і основний фокус ОП: освітня інженерна підготовка бакалаврів та магістрів, які мають кваліфікацію на світовому рівні проектувати, розробляти, тестувати, супроводжувати виготовлення та експлуатувати радіочастотні (в діапазоні частот від 10 МГц до 10 ТГц, або надвисокочастотні) частини інформаційних та комунікаційних систем.

В світовій кваліфікації такі спеціалісти мають назви: radio-frequency (rf-) engineer, (m/w) microwave engineer, high-frequency engineer (developer), antenna designer, antenna developer, phased array designer, RF system designer, RF- tester, radio-planning engineer тощо.

Традиційно RF департаменти або окремі підрозділи, які відповідають за проектування виключно радіочастотних модулів, створюються у всіх крупних серйозних фірмах розробників телекомунікаційної, мобільної, радарної, медичної, навігаційної та спеціальної техніки.

Унікальність ОП будуть забезпечені наступними курсами, що читаються виключно для цієї ОП на РТФ в КПІ імені Ігоря Сікорського:

Рівень бакалаврів

 1. Мобільні системи телекомунікацій
 2. Мережеві та интернет технології.
 3. Проектування радіоелектронних пристроїв (Вивчення принципів побудови та професійного використання САПР CST Microwave Studio та Altium в контексті проектування активних та пасивних пристроїв НВЧ та антен)
 4. Антени (найбільш глибокий цикл дисциплін на Україні)
 5. Пристрої НВЧ.
 6. Проектування приймальних пристроїв НВЧ Сфокусовано на теорії побудови, проектування, використання сучасної компонентної бази для створення високоякісних приймачів для сучасних радіоелектронних систем).
 7. Поширення радіохвиль і терагерцові системи (розглядаються радіофізичні властивості проходження, втрат, заломлення та рефракції електромагнітних хвиль в атмосфері та інших середовищах для діапазоніів від 10кГц до 10 ТГц.)
 8. Електромагнітна сумісність (Вивчаються питання забезпечення коректної роботи декількох радіоелектронних систем одночасно в обмеженому об’ємі та проведення коректних радіовимірювань).

 

Рівень магістрів

 1. Антенні системи (вивчаються багатодзеркальны антени, фазовані антенні решітки, в тому числі активні та цифрові для сучасних радарних і телекомунікаційних систем)
 2. Супутникові інформаційні системи (вивчаються принципи побудови і шляхи інженерної реалізації супутникових інфокомунікаціійних систем)
 3. Курсова робота по супутниковим інформаційним системам
 4. Адаптивні системи обробки сигналів (вивчаються архітектура та алгоритми обробки сигналів в адаптивних системах комунікацій)
 5. Радіоелектронні медичні системи і комплекси (вивчається використання радіотехнологій для побудови медичних систем).
 6. SMART системи (вивчається побудова адаптивних цифрових антенних решіток із просторовим розділенням сигналів для інформаційних радіосистем нового покоління).
 7. Мобільні телекомунікації 5G, 6G.
 8. Проектування передавальних пристроїв.
7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »