Радіотехнічні інформаційні технології

Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем

Освітня програма: «Радіотехнічні інформаційні технології»

Сайт: rtps.kpi.ua

Освітня програма «Радіотехнічні інформаційні технології» надає підготовку на рівнях бакалавра, магістра, доктора філософії.

Рівень бакалавра забезпечує знаннями з теоретичних основ побудови, розрахунків та налагодження радіотехнічних інформаційних систем, каналів зв’язку та пристроїв.

Рівень магістра забезпечує знаннями стосовно наукових досліджень по вдосконаленню та створенню радіотехнічних  інформаційних систем та пристроїв.

Рівень доктора філософії забезпечує надбання випускниками компетенцій в  наукових дослідженнях по прогнозуванню розвитку радіотехнічних інформаційних технологій, розробці нових напрямків розвитку.


«Радіотехнічні інформаційні технології» надають можливість студентам отримати спеціальні знання з побудови різноманітних сучасних та перспективних радіотехнічних інформаційних систем:

 • передачі інформації – до яких відносяться системи сучасного телебачення DVB-S2, DVB-T2, системи мобільного зв’язку другого (GSM), третього (UMTS) та четвертого (WiMax, LTE) поколінь, локального зв’язку між пристроями по WiFi, Bluetooth;
 • видобування інформації – до яких відносяться радіолокаційні системи, радіонавігаційні системи – такі як GPS, GALILEO, системи дистанційного зондування навколишнього середовища, системи розвідки радіотехнічних засобів та ін.;
 • інформаційного забезпечення систем управління;
 • руйнування інформації противника і захисту власної інформації.

Студенти отримують фахові знання із:

 • теорії радіотехнічних систем
 • основ побудови передавальних пристроїв, методами генерації та модуляції
 • систем радіомовлення, телебачення
 • методів завадостійкого кодування
 • особливостей побудови інформаційних радіотехнічних систем в разі дії завад різних типів
 • побудови адаптивних високошвидкісних каналів зв’язку для мереж – 4G, 5G
 • методами проектування радіотехнічних пристроїв
 • програмування сучасних цифрових сигнальних процесорів, програмованих інтегральних схем, мікроконтролерів
 • методів та алгоритмів цифрової обробки та формування сигналу
 • проектування радіомереж, розрахунку покриття, трафіку.