Радіотехнічні комп’ютеризовані системи

Кафедра Радіотехнічних систем

Освітня програма: «Радіотехнічні комп’ютеризовані системи»

Сайт: rtps.kpi.ua

За цією освітньою програмою здійснюється підготовка фахівців на кафедрі «Радіотехнічні системи»  радіотехнічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Для розуміння змісту освітньої програми, розглянемо підготовку фахівця за складовими.

По-перше, це радіотехнічні системи збору інформації та її подальшого використання. Ця складова надає знання в радіотехніці щодо розробки радіотехнічних підсистем та пристроїв прийому і обробки радіосигналів. До таких відносяться: радіолокатори, системи передачі даних в системах радіокерування, навігаційні системи GPS, Galileo, ГЛОНАСС, системи управління БПЛА і дронами, цифрові системи передачі відеоінформації та інші.

Зміст складової фахової підготовки розкриємо на основі прикладу: система управління БПЛА (дроном) є комплексом, якій втілює радіотехнічні і інформаційні технології. В ньому, нероздільно поєднані підсистема передачі і прийому радіосигналів, підсистема цифрової обробки сигналів та інформації зі спеціальним програмним забезпеченням і мікрокомп’ютером. Інші пристрої, що втілюють радіотехнічні технології і надають споживачу потрібну інформацію, це супутникові навігатори, приймачі супутникового та цифрового телебачення добутої інформації, сучасні радіолокаційні системи контролю простору та руху об’єктів , інше.

Зміст цієї освітньої програми дозволяє майбутнім фахівцям вивчити основні принципи і особливості роботи сучасних радіотехнічних систем різного призначення.

Дисциплінами цієї складової освітньої програми є:

радіонавігаційні системи,

системи радіокерування,

системи радіопротидії,

основи теорії радіолокаційних систем,

цифрові телевізійні системи.

По-друге, ключовим є цифрова обробка інформації і сигналів в комп’ютерних пристроях радіотехнічних систем. Це сукупність методів обробки, зберігання та надання користувачу потрібної інформації. Тому, майбутні фахівці за цією освітньою програмою вивчають широкий спектр навчальних дисциплін, які пов’язані з цифровим обробленням сигналів, на приклад:

основи інформаційних технологій в радіотехнічних системах, програмування на С++,

застосування мікрокомп’ютерів в радіотехнічних системах,

програмування мікроконтролерів,

програмування FPGA для цифрових пристроїв,

цифрове оброблення сигналів,

технології оброблення сигналів  в цифрових пристроях,

технології проектування мікроконтролерних пристроїв,

вбудовані системи складних цифрових пристроїв, та інші.

Базою для вбудованих систем в радіотехнічних комп’ютеризованих системах розглядаються комплекти мікроконтролерів Arduino, STM32, та мікрокомп’ютер Raspberry Pi.

Радіотехнічні і цифрові технології вивчаються як нерозривно поєднані поняття в сучасних цифрових програмно-апаратних комплексах обробки і передачі інформації. Зазначені дисципліни забезпечують знання та уміння, які необхідні щоб  розробити спеціальне програмне забезпечення обробки сигналів та інформації в спеціальних радіотехнічних програмно-апаратних комплексах (сучасний цифровий радар, GPS-навігатор, інше) .

Набуті знання і навички дозволять підготовленим фахівцям розробляти сучасні, функціонально завершені, цілісні, радіотехнічні комп’ютеризовані системи, які мають великий попит на ринках наукоємної продукції спеціального і військового призначення.

Таким чином, опанування навчального матеріалу за освітньою програмою «Радіотехнічні комп’ютеризовані системи» дозволить майбутньому фахівцю бути успішним в розробці, реалізації та експлуатації сучасних радіотехнічних систем на ринку високотехнологічних наукоємних системах.

7 months ago

Вирішили поділитися із вами розробкою вчених ... See more

« 1 of 108 »