Заступник декана з наукової роботи. К.т.н., доцент

Наукові інтереси: Антенні системи, електродинамічне моделювання, радари різного призначення, квазі-оптичні та терагерцові (ТГц) системи, прилади міліметрового та субміліметрового діапазону довжин хвиль.

Заступник декана з профорієнтаційної роботи. К.т.н., доцент

Наукові інтереси: САПР (SolidWorks, Altium Designer, PCad, CST Microwave Studio); моделювання пристроїв для обробки сигналів на основі ЕК неоднорідностей; сучасні біомедичні апарати та системи; авіаційна апаратура (авіоніка).

Декан Радіотехнічного факультету к.т.н., доцент

Наукові інтереси: цифровий зв’язок, цифрове оброблення сигналів, пристрої мікрохвильової техніки, системи зв’язку космічних апаратів.

Заступник декана з навчально-виховної роботи. Старший викладач

Наукові інтереси: Комп’ютерне моделювання та проектування РЕА (CADs-системи). Проблеми штучного інтелекту, використання нейронних мереж в проектуванні РЕА. Системи комп’ютерного керування та вимірювання, системи «розумний дім». Web програмування.

Заступник декана з працевлаштування. Старший викладач

Наукові інтереси: радіоінженерія та моделювання радіоелектронних кіл.

Заступник декана з міжнародної роботи. К.т.н., доцент

Наукові інтереси: імпедансна томографія, безінвазивні методи відображення внутрішньої структури біооб’єктів, розпізнавання образів, цифрове оброблення сигналів та зображень — ортогональні перетворення, вейвлет перетворення.

Заступник декана з методичної роботи. К.т.н., доцент

Наукові інтереси: біомедичні пристрої та системи, застосування ІТ в радіотехніці.