Тема дисертації: Підвищення ефективності застосування радіолокаційних засобів за рахунок визначення керування розподілом енергетичних (часових) ресурсів багатофункціональної (цифрової) РЛС виявлення повітряних б’єктів на основі методів та алгоритмів оптимального керування Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Цифрові системи широкосмугового зв’язку. Керівник: к.т.н. Шпилька О.О.

Тема дисертації: Методи виявлення і супроводження малорозмірних безпілотних літальних апаратів радіолокаційною системою спостереження. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Методи траєкторного супроводження малорозмірних рухомих об’єктів пасивною системою позиціонування. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Методи просторово-часової обробки сигналів в радіолокаційних системах виявлення БПЛА з малою швидкістю та ЕПР. Керівник: к.т.н. Чмельов В.О.

Тема дисертації: Методи побудови гібридно-інтегральних трансиверів міліметрового діапазону довжин хвиль. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Методика підвищення ймовірності правильної класифікації об’єктів моніторингу в багатопозиційних системах радіобачення. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Методи послідовного виявлення та супроводження малорозмірних рухомих цілей за даними телевізійних систем відеоспостереження. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.

Тема дисертації: Методи аналізу знімків земної поверхні отриманих радарами з синтезованою апертурою. Керівник: к.т.н. Шпилька О.О.

Тема дисертації: Методи синтезу адаптивних компенсаторів активних шумових завад багатопроменевих цифрових антенних решіток. Керівник: д.т.н. Жук С.Я.