Д.т.н., професор

Наукові інтереси:розпізнавання образів та машинне навчання, радіомоніторинг та радіочастотний менеджмент, пасивна радіолокація, сенсорні мережі.

Старший викладач

Наукові інтереси: Проектування телекомунікаційної апаратури та РЕА з використанням Quartus та CADs-систем.

К.т.н., доцент

Наукові інтереси: криптографія, стеганографія, мікроконтролери, програмування низького і високого рівнів (Assembler, C/C++, C#, Java, Python), IoT.

Старший викладач

Наукові інтереси: надійність радіоелектронних пристроїв, комп’ютерне моделювання , програмування.

Заступник декана з профорієнтаційної роботи. К.т.н., доцент

Наукові інтереси: САПР (SolidWorks, Altium Designer, PCad, CST Microwave Studio); моделювання пристроїв для обробки сигналів на основі ЕК неоднорідностей; сучасні біомедичні апарати та системи; авіаційна апаратура (авіоніка).

К.т.н., асистент

Наукові інтереси: силова електроніка, ультразвукова техніка.

Старший викладач

Наукові інтереси: конструкції і технології виготовлення акустоелектронних пристроїв на поверхневих акустичних хвилях.

Старший викладач

Наукові інтереси: схемотехніка електронних апаратів.

Старший викладач

Наукові інтереси: ультразвукова техніка.

Старший викладач

Наукові інтереси: Пристрої на поверхневих акустичних хвилях, дослідження особливостей застосування матеріалів в пристроях мікросистемної техніки та наноелектроніки.