В.о. завідувача кафедри радіотехнічних систем Д.т.н., професор

Наукові інтереси: Технології адаптивної обробки сигналів та інформаційних процесів з випадковою структурою в радіотехнічних системах.

Д.т.н., професор

Наукові інтереси: Теорія систем, ідентифікація, прогнозування, прийняття рішень та комп’ютерне моделювання для вирішення задач навігації та управління рухомими об’єктами. Освіта вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації (КІІЦА) за  спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”, 1972 р. На викладацької роботі з 1981 р. на кафедрі автоматизованих систем управління повітряним рухом КІІЦА. Науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Навігація та…

К.т.н., доцент

Наукові інтереси: Розробка сучасних радіолокаційних засобів. Удосконалення теоретичних засад обробки радіосигналів. Адаптація радіолокаційних систем до роботи у складних умовах складної електромагнітної обстановки. Проблеми розвитку радіотехнічних пристроїв та систем.

К.т.н., доцент

Наукові інтереси: радіомережі, проектування радіоелектронних пристроїв.

PhD Випускник РТФ 2015 р., працював асистентом кафедри радіотехнічних пристроїв та систем з 2016 р. по 2021 р. З 2021 р. працює на кафедрі радіотехнічних систем. В 2021 році захистив дисертацію на звання PhD за спеціальністю Телекомунікації та радіотехніка. Лекційні курси: «Основи проектування мікроконтролерних пристроїв», «Пристрої цифрового оброблення сигналів», «Інформатика». Публікації: 5 статей. Наукові інтереси:…

Наукові інтереси: електроживлення РЕА, надійність та конструювання РЕА.

К.т.н., асистент

Наукові та фахові інтереси: адаптивна траєкторна обробка радіолокаційної інформації, Information Technology for Data Science, мови програмування.

К.т.н., старший викладач

Наукові інтереси: траєкторна обробка радіолокаційної інформації, мови програмування (С/С++, Python), вбудовані системи.

К.т.н., доцент

Наукові інтереси: цифрова та адаптивна обробка сигналів, алгоритми завадостійкого кодування, цифрові системи передачі інформації.

К.т.н., старший викладач

Наукові інтереси: методи оптимальної обробки сигналів, методи обробки цифрових зображень, фільтрація та сегментація зображень на фоні завад.